Start

ÅVA BOK är förlaget med inriktning på böcker som speglar företag och branscher, men också platser och företeelser. Kort och gott – områden där upplevelsen av ett varumärke har central roll.

Utöver egen utgivning åtar vi oss att producera och förlägga böcker på uppdragsbasis. Det kan till exempel handla om att paketera ett företags eller en destinations varumärke, genom att berätta om dess själ och historia. Det kan också handla om att sprida ny kunskap. Genom att ta fram läromedel och kurslitteratur kan vi vara en partner i att utbilda, coacha och inspirera personal, partners och övriga intressenter. Med boken som budskapsbärare vill vi fängsla, underhålla och verka för nya kunskaper.

Hur ser din berättelse ut? Och hur vill du ladda varumärket för framtiden? Boka ett möte med vår redaktion – och låt oss tillsammans bolla tankarna!

 

Start